Antes erem Valentumblr. Ara som Blavensia: la veu dels Valensians de Deveres, divulgaors de la Coentor i Asote dels rochos.

Tamé estem en facebook.com/valentumblr i en twitter.com/blavensia

Follow Valentumblr on Twitter

Psst, que ara estem a Canal Déu

Arreeu a pegar-li una mirà, que igual vos agrada el meu nou pojecte. En Facebook també està i allí n’hi ha més moviment. Avisats esteu.

Firmat: El Nebot. Director General de Canal Déu.

BLAVENSIA TANCA LES PORTES

El meu sosi sha mort d’un atac de moquillo (sense duda per culpa de sapatero) y el nebot, seguint el meu consell, va a ferse una páchina nova que ya vos anunsiará per así.
Com sau quedat? pos imachineuse yo. Bueno, continue:

Com me dona tristor seguir yo soles, dise internet, chafe el mobil, me tire la manta al coll y menvach tot mascle a buscar les boles de drac pa tornaro tot a la normalitat… pero ya sabeu que sinse radar de bulma es molt difisil. O imposible.

Vos donaria les grasies y vos diria adios y me quedaria a contestar comentaris, pero menvach y vos dise este emosionant VIDEO DE DESPEDIDA (ojito que is un fotograma porno, si sou gelipolles no el vechau). Dentro video:

(Fuente: )

Moltes grasies, pero ara mateis tenim la pachina tancá, que aso valga de avis pa tots.

Moltes grasies, pero ara mateis tenim la pachina tancá, que aso valga de avis pa tots.

Per motius personals no anem a cubrir la mostra de rebeldia y coherensia ideolochica de canal nou (ni atra cosa hasta que mos isca dels collons), pero podeu anar a kalebarraka o a fer la ma.

Mosatros soles volem donar les grasies a la chent de canal9 que ha fet posible 20 añs seguits de gobern blavero que mos han donat una autentica Edat de Or de la Blavensianor. Grasies per amueblar dia a dia el cap dels vostres compatriotes y convertir lo Reyno en el paraiso economic y intelectual que es hui. No olvidarem tot lo que vos debem, encá que ara resulte que sou rochos rebeldes.

¿Quina es la millor versió de Maria Rosa?

1. En cantant infantil y musiqueta bonica:

2. La de Queen y Bajoqueta Rock mano a mano:

3- En falleres despetorraes!:

Yango mirant la cremá de la falla.

(Fuente: m-ordor)

Fabra al trullo, te cagues.

Fabra al trullo, te cagues.

(Fuente: blavensia)

"Francisco quiere ser el próximo alcalde de los valencianos"FRANSISCO, MOHATROS TAMÉ TE VOLEM
Fransisco sha tornat loco! ha posat a caure dun burro a Rita y a tot el PP, incluint a Asnar!. S’haura tornat roch? será el nostre proxim alcaldeso?, la resposta a totes estes preguntes y moltes mes… en esta sobrecochedora entrevista!
Que comensen les luches blaveres!

Fransisco sha tornat loco! ha posat a caure dun burro a Rita y a tot el PP, incluint a Asnar!. S’haura tornat roch? será el nostre proxim alcaldeso?, la resposta a totes estes preguntes y moltes mes… en esta sobrecochedora entrevista!


Que comensen les luches blaveres!

(Fuente: blavensia)

Lo Poble Valensiá mos va confirmant com Defensors Ofisials de la Auténtica Blavensianor. Sí, amics, mos apolleu inclus mes que al GAV.
En cuansevol cas, intentarem no defraudarvos y seguir siguent el Asote dels Rochos y els Defensors de la Valensianía Auténtica. Un saludo a tots y recordeu: dona igual gav que mosatros, guañe qui guañe, guaña Valensia.

Lo Poble Valensiá mos va confirmant com Defensors Ofisials de la Auténtica Blavensianor. Sí, amics, mos apolleu inclus mes que al GAV.

En cuansevol cas, intentarem no defraudarvos y seguir siguent el Asote dels Rochos y els Defensors de la Valensianía Auténtica. Un saludo a tots y recordeu: dona igual gav que mosatros, guañe qui guañe, guaña Valensia.

(Fuente: blavensia)

Camps está sano y salvo!, menut pes shan llevat de damunt les seues fans!Notisia

Camps está sano y salvo!, menut pes shan llevat de damunt les seues fans!
Notisia

(Fuente: blavensia)

Ay Camps, torna a casa que te tirem de menos, menut disgust tenim per si tha pasat algo!.Notisia así

Ay Camps, torna a casa que te tirem de menos, menut disgust tenim per si tha pasat algo!.

Notisia así

(Fuente: blavensia)

paellasinarroz:

Desafino total

paellasinarroz:

Desafino total

cagatelorito:

No me he podido contener…

cagatelorito:

No me he podido contener…

Sempre ham pensat que lo nostre Himno es lo mes gran del mon, igual per aiso mateisa fa falta retallarlo un poc y disar el mensache esensial, aisina que aplaudim la inisiativa de resumirlo y presentem la nostra proposta. Mes informasió:http://tinyurl.com/pau7wk8

Sempre ham pensat que lo nostre Himno es lo mes gran del mon, igual per aiso mateisa fa falta retallarlo un poc y disar el mensache esensial, aisina que aplaudim la inisiativa de resumirlo y presentem la nostra proposta. Mes informasió:
http://tinyurl.com/pau7wk8