mos envia esta foto dels aliños, li la hem ensenyat a Rita i mireu lo que ha fet